uilenkasten
botanisch weiland
ANLb deelnemers

nestkasten voor

de steenuil

107 hectare botanisch weiland

115 ANLb deelnemers

struweel
akkerranden

8 kilometer struweel

15 hectare akkerranden

307 kilometer randenbeheer

Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal is een agrarische natuurvereniging die zich inzet om de natuur en landschapswaarden te behouden en versterken. Dit doen wij in het Rijk Maas en Waal door middel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Agrotoerisme en streekeigen producten nemen we mee in onze doelstelling om zo niet alleen de regionale grondgebruikers, maar ook de bewoners te betrekken bij onze prachtige, veelzijdige streek. Voor het Collectief Rivierenland contracteren wij botanisch weiland, landschapselementen, akkerranden of andere vormen van natuurbeheer. Hierbij ontvangen de gebruikers of eigenaren een vergoeding voor het onderhoud of de opbrengstenderving voor het deel dat zij inzetten voor natuurdoeleinden.

 

Vanaf de oprichting van Vereniging Streekbeheer hebben wij in samenwerking met diverse organisaties en vrijwilligersgroepen in ons werkgebied gerealiseerd:

randenbeheer
klompenpaden

klompen

paden