Streekbeheer

Uilenkasten

Op de ledenvergadering van onze vereniging kwam naar voren dat er mensen interesse hebben voor een uilen nestkast  op het erf. Naar aanleiding daarvan hebben de bestuursleden Hotze Hofstra en Anja Biemans op 30 april jongstleden contact gehad met kerkuilenwerkgroep Oost-Betuwe. Tijdens een overleg met Pieter Hermsen en Hans van Ooijen van deze kerkuilengroep zijn wij bijgepraat over het wel en wee die een uilenkast met zich mee brengt.

Zij hebben verspreid over ons gebied al zo’n 40 kasten hangen, waarvan er 10 tot 12 worden bezet. De kasten worden door vrijwilligers gecontroleerd, er worden jongen geteld en indien mogelijk, worden de vogels geringd.
Het is mooi om de natuur een handje te helpen zodat de uilen nestgelegenheid hebben. De vogels hebben het zwaar. Er is weinig gelegenheid in de natuur om een goed nest te bouwen. Ook de omgeving moet aan bepaalde eisen voldoen.

Er zitten prachtige kanten aan zo’n kast, maar er zijn ook wat negatieve aspecten. Mooi meegenomen is dat wanneer de juiste uilensoort op je erf huist, een hoop muizen door de uilen worden opgeruimd. Je moet dan natuurlijk geen muizen meer bestrijden met gif, dat overleven ook de uilen niet. Leuk is ook de bedrijvigheid van zo’n kast van dichtbij mee te maken. Het leukste natuurlijk als de jonge leren vliegen.

Minder leuk is dat je bij de uitgang van het nest last hebt van de uitwerpselen. Je kunt geen auto of caravan onder de nestuitgang plaatsen, of je moet  plastic boven je auto spannen. Het kan ook zo zijn dat in plaats van uilen de kast ingepikt wordt door duiven of kauwen.  Dan is er een hoop op te ruimen als je de kast weer leeg wil maken om toch ook een keer uilen tot broeden te krijgen.
Nog een puntje wat incidenteel voorkomt is dat als het een heel slecht muizen jaar is en je hebt zwaluwen op je erf, de uilen op de zwaluwen gaan jagen. Dit komt sporadisch voor maar het kan wel.


Het is van belang dat je als bezitter van zo’n nestkast de vereniging de mogelijkheid bied het nest te controleren. Dan worden de jongen geteld en eventueel geringd. Dat ringen hangt af van de mogelijkheid en tijd.
Om voor een uilenkast in aanmerking te komen moet de omgeving voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hoogstamboomgaarden en halfopen akkers zijn geschikt. Plaatsen waar muizen zich thuis voelen zijn ook geschikt voor uilen.  Het heeft geen zin een kast te plaatsen als er in de directe omgeving al voldoende kasten aanwezig zijn.

Als er interesse is om een kast te plaatsen, dan wordt er door de uilenwerkgroep gekeken of het zin heeft op de betreffende locatie. Er wordt dan ook gekeken welke er geplaatst kan worden. Vaak voor kerkuilen maar soms is het gebied meer geschikt voor steenuilen. De Uilenwerkgroep Oost Betuwe zorgt voor een goede bouwtekening voor een uilenkast. Als vereniging  kunnen wij dan zelf de kasten maken, of de leden aan een bouwtekening helpen. We hebben afgesproken te gaan samenwerken met de uilenwerkgroep voor wat betreft het plaatsen, tellen en controleren van de kasten.


Heeft U interesse, dan graag  een mailtje sturen naar: j.biemans25@chello.nl met de volgende gegevens:

Ik heb interesse voor een uilenkast.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Mailadres:

 

Voorintekening ANLB 2017 van start

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten. In ons gebied is dat collectief Rivierenland, Streekbeheer maakt deel uit van het bestuur van het collectief.

Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de Steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen.

Collectief Rivierenland gaat nu starten met de voorintekening voor 2017. Bent u geďnteresseerd bent in deelname aan het ANLB, of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u meer informatie over de mogelijkheden vinden op de website van het collectief: www.collectiefrivierenland.nl.

Als u op basis daarvan wil meedoen, of aanvullende vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator Hotze Hofstra via 06-45633027 en/ of hotze.hofstra@collectiefrivierenland.nl U kunt zich tot uiterlijk 6 mei aanmelden.

Persbericht oprichting BoerenNatuur.nl door collectieven, download: HIER.

De vereniging.

In 2000 werd de vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal opgericht. Deze oprichting was voorbereid door een initiatiefgroep van vooruitstrevende agrariërs, die geďnteresseerd zijn in nieuwe vormen van land- en tuinbouw, waarbij ook ruimte is voor natuur, voor gastvrijheid op de boerderij of voor streekeigen producten en de verkoop daarvan direct op de boerderij.

De vereniging is inmiddels uitgegroeid van 36 leden bij de oprichting tot 100 leden nu en heeft intussen heel wat activiteiten uitgevoerd en gestimuleerd.

 

Activiteiten.

Bijvoorbeeld zijn er in Druten en Wijchen door de vereniging vele erfbeplantingen uitgevoerd. Dit heeft het landschap rondom Druten en Wijchen verfraaid. Op veel plaatsen zijn kikker- en paddenpoelen aangelegd. Daardoor worden niet alleen aan kikkers en padden maar ook aan salamanders en diverse inheemse vissen een veilige omgeving geboden om maar niet te spreken van de interessante inheemse planten, die zich in en om zo’n poel vestigen.

Een enthousiaste groep boeren is begonnen om er samen voor te zorgen, dat de weidevogels op hun weilanden en akkers beschermd worden. Je ziet en hoort weer meer kievieten, grutto’s en scholeksters om maar eens een paar soorten te noemen. Daarnaast doen sommigen van hen aan speciaal slootkantenbeheer, waardoor allerlei planten en bloemen, die daar van oorsprong thuis horen, weer terugkomen. We praten dan wel over zo’n 150 ha . En uitbreiding zit eraan te komen.

Leden van de vereniging houden toezicht op brandrode runderen op het landgoed De Voorne Brandrood is een oud inheems ras dat heel goed voldoet als grazer in natuurgebieden.

Rondom Alem zorgt Streekbeheer samen met haar zustervereniging Capreton in de Bommelerwaard voor herplant en onderhoud van de maasheggen aldaar. Deze heggen waren lang verwaarloosd, waardoor ze veel te zwaar waren geworden en waardoor er veel beplanting was weggevallen.

Daarnaast zijn er fietsroutes ontworpen en verzorgen leden van de vereniging voor de recreatiemaatschappij struinroutes in de uiterwaarden van Waal en Maas.

Er zijn verblijfmogelijkheden op de boerderij ontstaan en op diverse plaatsen zijn typische producten van deze streek te koop natuurlijk allerlei fruitsoorten, maar ook wijn, honing, kaas, boerenijs, fruitsappen en jams.

 

Lid worden?

Na al dat moois gezien te hebben en al het lekkers geproefd te hebben wilt u misschien wel lid worden van onze vereniging of anders donateur? U bent geen agrariër? Dat is ook helemaal niet nodig. Iedereen heeft iets, waarin hij of zij uniek is en daarmee aan onze doelen kan bijdragen. Gemeenschappelijke leidraad is: de interesse en de zorg voor onze eigen omgeving, het landschap en de natuur in het Land van Maas en Waal of het Rijk van Nijmegen en dat in samenhang met het moderne boerenleven. Het kan. Onze leden bewijzen het elke dag.

Nadere informatie is te verkrijgen bij: