Streekbeheer

NieuwsUPDATE - Jan. 2018

Waar zijn we mee bezig;

In 2014 zijn er 6 boerenwandelpaden opengesteld in ons gebied vanuit het project "Boer zoekt Burger". Dit was een innitiatief vanuit onze werkgroep Agrotoeristme en is door onze vereninging uitgevoerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website: www.boerenwandelpad.nl.

Voor Collectief Rivierenland verzorgen we sinds 2015 de uitvoering van Het Gelders Natuurbeheerplan plus het randenbeheer voor het Waterschap Rivierenland in ons werkgebied. De boeren en burgers met agrarische grond die willen deelnemen aan agrisch natuurbeheer (ANLb) kunnen zich bij ons melden om te informeren of ze hiervoor in aanmerking komen. Er zijn inmiddels voor ruim 60 bedrijven en particulieren de hieraan deelnemen met o.a. weiland- en akkerranden, landschapselementen, hoogstamboomgaarden en slootkantenbeheer.

Daarnaast is er met ingang van 2018 een nieuw weidevogelgebied door de provincie erkend in ons werkgebied, nl. de Rijswaard wat betekend dat we nu ook de grondgebruikers kunnen faciliteren voor nestbeheer en het aanleggen van randen ten behoeve van de weide- en akkervogers.

We werken samen met de lokale IVN en de hoogstambrigade om ervoor te zorgen dat de resterende hoogstamboomgaarden voldoende onderhouden worden en met name de steenuil hier kan broeden en voortbestaan. We stellen hiervoor nestkasten ter beschikking.

We beheren voor Nederzand de toekomstige haven bij Winssen. We mogen hier Brandrode runderen weiden en dit gebied maaien voor hooi of kuil.

We onderhouden enkele struinrouten.

Er zijn de laatste jaren door onze vereniging en particulieren nog al wat hoogstammen aangeplant. We ontvangen nu regelmatig vragen over het onderhoud en het verzoek om te snoeien.

 

SCAN Nieuwsbrief ICT - Juni 2016

SCAN-GIS nieuwe functies!
Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om meldingen beter in het systeem kwijt te kunnen. In deze nieuwsbrief beschrijven we hoe dit verwerkt is met nog een aantal andere nieuwe functies.

Het goede nieuws van de functie “meldingen” is dat de meldingen vanaf 3 mei 2016 automatisch naar RvO.nl gaan. Dit gebeurt elke avond om 23.00 uur. U hoeft dus geen formulieren meer naar RvO.nl te sturen. Wel dient u onderstaande goed in te vullen.

Lees HIER de volledige nieuwsbrief (0,6 Mb).