Streekbeheer

Lopende Projecten.

Nagrewa

Nagrewa is een internationaal samenwerkingsverband met als doel een schoner oppervlakte water en meer biodiversiteit te creëren. U kunt hier aan bijdragen door van de stimuleringsregeling gebruik te maken. Tevens kunt u met deze regeling winsten behalen in uw bedrijfsvoering.

Naast enkele demonstraties kunt u aan verschillende masterclasses meedoen. Ook kunt u nog aan de Akkerrandenregeling meedoen. Kijk voor meer informatie de volgende PDF: flyerNagrewa-mail.pdf.
Tevens staat in de PDF aangegeven hoe u zich kunt aanmelden voor beide regelingen.

Hoe gaat het met onze eigen projecten?

Boerenwandelpad

6 april 2014 zijn alle bedrijven, gelegen aan de Boerenwandelpaden, toegankelijk voor het publiek. Voor meer informatie over deze Open Dag kunt u terecht op de website: www.boerenwandelpad.nl. De eerste nieuwsbrief van de Boerenwandelpaden (rond de opening van 1 april 2013) vind u hier: PDF.

Oregional

Wij nemen deel aan de gesprekken met Gerard Titulaer ( Branding Maas en Waal ) die de lokale economie met lokale producten wil stimuleren. Dit kan kansen bieden voor leden van onze vereniging, want allen kun je wel iets opzetten maar uiteindelijk zul je er achter komen dat je samen sterker staat en meer zult bereiken.

S.B.B.

Van S.B.B. hebben we een eerste werk uitgevoerd, n.l. het klepelen van een schouwpad.

Het waterschap

Voor het Waterschap Rivierenland hebben we een eerste contract voor een paar jaar voor het onderhoud van de Balgoijse Wetering, vanaf de Drutense weg tot aan de Graafse Weg en de Spellingsestraat. Het gaat hier om plas-dras en flauw talud. Verder hebben we nog het onderhoud aan de Ruffelse weg, ook flauw talud.

Geldersche Landschap

Voor het Geldersche Landschap hebben we onderhoud gedaan aan hakhout singels en nog al wat tak- en tophout versnipperd..Afgelopen jaar hebben we ook gerasterd voor het Geldersche Landschap.

Nederzand

We hebben een contract voor het beheer van de toekomstige haven bij Winssen. We mogen hier Brandrode runderen weiden en dit gebied maaien voor hooi of kuil.

Natuurmonumenten

Een van onze leden heeft in de zomer de zorg voor een kudde Brandrood in West Maas en Waal.

Gemeente Beuningen

We hebben een prijs ingediend op verzoek van de gemeente voor het onderhoud van de Oude Wal tussen Personnen Bos en de Wilhelmina Laan. We waren te duur en konden te weinig subsidie in het vooruitzicht stellen, Wij werken met de subsidie gegevens van de provincie.

Delgromij

Het bestuur heeft pas een onderhoud gehad met mensen van Delgromij. De vraag was: wat kunnen jullie voor ons betekenen als in Nederasselt aan de afgraving bij de Maas wordt begonnen.

Recreatieschap Rivierenland

We onderhouden enkele struinrouten.

De Ark

Voor de Ark hebben we het afgelopen jaar wat gerasterd.

Particulieren

Hier en daar komt vraag naar onderhoud en snoeien van hoogstam fruit.

Gemeente Wijchen

het afgelopen jaar geen werk. Wijchen steekt al zijn geld voor de natuur in het nieuwe LOP aldus de wethouder.

 

Het snoeien van hoogstammen.

Er zijn de laatste jaren door onze vereniging en particulieren nog al wat hoogstammen aangeplant. Er komen nog al wat vragen over snoeien. Enkele belangrijke punten, die we niet moeten doen:

Hoe wel:

Behalve het snoeien nog een ander punt. Je bent niet goed voor je boompje als je het stammetje rondom in de mest zet en zeker niet in de verse mest. Mest broeit en verse mest is een geweldige verblijfplaats voor woelmuizen, die aan worteltjes en schors eten.

Geef je jonge boom een boomspiegel, d.w.z. zorg, dat een vierkant van 70 bij 70 cm . rond de boom zwart blijft. De eerste jaren zeker niet met een bestrijdingsmiddel.

 

Succes met jullie hoogstammen!